UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Uroczystość IV rocznicy posadzenia Dębów Katyńskich.


17 września w naszej szkole jest ważnym dniem. Tego dnia wspominamy posadzenie Dębów Katyńskich na terenie naszej szkoły. W tym roku mija czwarta rocznica tego wydarzenia. Z tego powodu uczniowie wraz z p. Pacewicz i p. Ciecińską przygotowali krótki apel poświęcony pamięci Stanisława Piotrowskiego i Feliksa Jakubowskiego, ofiar mordu katyńskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas: Profesor Zbigniew Jakubowski, Krystyna Skalska, były wice-dyrektor naszej szkoły Krzysztof Fortuna, Burmistrz Miasta i Gminy Stryków Andrzej Jankowski, p. Anna Ślęzak, dyrektor szkoły nr. I w Bratoszewicach Magdalena Mackiewicz wraz ze sztandarem.
Akademię rozpoczęła pani dyrektor swoją przemową, następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy przybliżyli nam czasy wojny. Wręczyli również na ręce pani dyrektor kwiaty i cztery książki dla szkolnej biblioteki. Całej uroczystości podniosłego charakteru nadała część artystyczna wykonana przez uczniów klasy III gimnazjum. Każdy z uczniów wcielił się w inną z ról. Na scenie można było ujrzeć: narzeczoną tęskniącą za swym ukochanym, dwoje rodziców pogrążonych w rozpaczy za synem oraz matkę wraz z córką czekających na ojca. Gdy każda z postaci czekała na swoją najbliższą osobę, zajęta swoimi codziennymi obowiązkami, piszący do nich list żołnierz został postrzelony. W tym momencie postaci zamarły, obrazując, że niegdyś w momencie śmierci żołnierza czas dla tysięcy rodzin polskich zatrzymywał się. Nasza inscenizacja przedstawiła w małym stopniu to co 75. lat temu miało miejsce naprawdę. Po oficjalnym wyprowadzeniu sztandarów zaproszeni goście wraz z delegacją szkół udali się aby zapalić znicze i złożyć wiązanki pod posadzonymi dębami pamięci.


Aleksandra Pelska, Wiktoria Ferenc.