UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

tl_files/pliki_2016_2017/image001.jpg

www.zainwestujwekologie.pl

Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach przystąpiła do Konkursu pn. „Nasza Eko-pracownia” ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi. Fundusz pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek o dotację na zadanie pn. „Nasza wymarzona Eko-pracownia w Szkole Podstawowej w Bratoszewicach”. Przyznana kwota dotacji to 24.182,00 zł, natomiast 10.818,00 zł stanowi  udział własny. W ramach realizacji projektu m.in. odnowiono pomieszczenie, zakupiono i zamontowano żaluzje okienne, wykonano nowe energooszczędne oświetlenie ledowe.

Podczas lekcji przyrody i nie tylko, uczniowie będą korzystać z nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, dzięki którym  zajęcia będą ciekawsze, co zapewne przełoży się na ich efekty w nauce. Zakupiono sprzęt audiowizualny, globusy, mikroskopy, zestawy: obwodów elektrycznych, do badania magnetyzmu i wiele innych przydatnych, nowoczesnych pomocy naukowych, które będą wykorzystywane podczas zajęć w terenie, w pracowni  i do przeprowadzania doświadczeń. Salę wyposażono w nowe meble, tj. witryny, ławki i krzesła.

Charakter Eko-pracowni podkreślają fototapeta, przedstawiająca fragment lasu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, oraz ścienne malowidło - pęk lawendy.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zyskali nowe, przyjazne i w pełni nowoczesne miejsce do poszerzania wiedzy przyrodniczej i ekologicznej.

Beata Brzezińska