Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 03.06.2016 roku w Naszej szkole odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych klasy drugiej gimnazjum. Podsumowanie swoich prac przedstawiło siedem grup. Tytułami projektów były „W jakim stopniu język francuski wpłynął na język polski”, „Woda źródłem życia”, „Matematyka dawniej i dziś”, „Czytanie dzieciom”, „Geocaching”, „Czytanie książek to najpiękniejsza rzecz jaką ludzie sobie kiedykolwiek wymyślili” oraz „Gry i zabawy dawniej i dziś”. Oczywiście każda z grup projektowych wykonała swoje zadanie i wywiązała się ze swoich obowiązków.   

H.Miśkiewicz i