Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Miłosz Kaczmarek z klasy II 7 kwietnia odebrał dyplom wyróżnienia w ogólnołódzkim konkursie fotograficzno - plastycznym pt."Patrząc oczyma św. Franciszka", którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 14 w Łodzi. Jury wybierając prace, miała bardzo trudny orzech do zgryzienia, bowiem nadesłano ich ogromną ilość z całej diecezji. Oprócz odebrania nagród mieliśmy okazję obejrzeć bardzo interesujące przedstawienie o świętym Franciszku przygotowane przez gospodarzy. Dyplomy za udział w konkursie przywieźliśmy również dla Marii Wróblewskiej z kl. I oraz Marcela Kotusa z kl. III.