Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Miłosz Kaczmarek z klasy II 7 kwietnia odebrał dyplom wyróżnienia w ogólnołódzkim konkursie fotograficzno - plastycznym pt."Patrząc oczyma św. Franciszka", którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 14 w Łodzi. Jury wybierając prace, miała bardzo trudny orzech do zgryzienia, bowiem nadesłano ich ogromną ilość z całej diecezji. Oprócz odebrania nagród mieliśmy okazję obejrzeć bardzo interesujące przedstawienie o świętym Franciszku przygotowane przez gospodarzy. Dyplomy za udział w konkursie przywieźliśmy również dla Marii Wróblewskiej z kl. I oraz Marcela Kotusa z kl. III.