UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Obchody Dnia Niepodległości

 

W dniu 11 listopada 2015 roku poczet sztandarowy wraz z p. Barbarą Sadowską uczestniczyli w uroczystych obchodach 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

O godzinie 12.00 rozpoczęła się Msza Święta w rzymskokatolickim kościele pod wezwaniem św. Marcina w Strykowie, na której zebrały się władze gminy, poczty sztandarowe szkół i straży pożarnej oraz goście i okoliczni mieszkańcy. Tuż po godzinie 13.00 wszyscy udali się na Cmentarz Rzymskokatolicki, aby oddać hołd poległym w obronie ojczyzny żołnierzom. Na początku organizator uroczystości wygłosił swoje przemówienie i odmówiono modlitwę w intencji ojczyzny. Potem głos zabrał burmistrz Miasta Gminy Stryków - pan Andrzej Jankowski. Orkiestra grała patriotyczne pieśni. Następnie recytowano wiersze i złożono kwiaty na pomniku wojskowym. Na końcu uczczono pomięć poległych minutą ciszy.

Kiedyś ludzie nie mogli cieszyć się wolnością tak jak my teraz, więc dzień, jakim jest 11 listopada, powinien być dla każdego Polaka bardzo ważny, ponieważ właśnie wtedy, w 1918 roku, Polska po 123 latach niewoli odzyskała najcenniejszą rzecz - niepodległość.

 

Agnieszka Szcześniak