Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Wycieczka do Jednostki Wojskowej

W piątek 24 maja 2019 uczniowie klas IV-VI wybrali się na Dzień Otwartych Koszar w jednostce wojskowej, w Leźnicy Wielkiej k/Łęczycy. Uczniowie mogli przyjrzeć się temu, czym na co dzień zajmują żołnierze z Ośrodka Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego, 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej i 1 Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej. Podglądali skoki spadochronowe, ćwiczenia pilotów i żołnierzy. Mogli też przymierzyć wyposażenie czy sprzęt, zasiąść w kabinie śmigłowców, a także obejrzeć przygotowane na tę okazję pokazy dynamiczne. W drugiej części pobtu uczestnicy zjedli smaczną grochówkę wojskową i posłuchali występu Majki Jeżowskiej. Z miłymi wrażeniami uczniowie wrócili do Szkoły.