Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Karta Rowerowa w ZSnr2 Bratoszewice

 

W dniu 7.06.2016 r. uczniowie klasy IV –(9 osób) zdawali praktyczny egzamin na kartę rowerową.

Jak co roku współorganizatorem egzaminu był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi.

Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych oraz bezbłędnie przejechać tor przeszkód, który był nie łatwy, wymagał dużej koncentracji uwagi i sprawności fizycznej oraz zachowanie równowagi .

Zdarzało się, że niektórzy uczniowie musieli przejeżdżać kilkakrotnie, aby zaliczyć jazdę, ale w końcowej klasyfikacji egzamin zaliczyli wszyscy.

Egzamin przeprowadzili : Jerzy Lewandowski -WORD

Grzegorz Kordysiewicz –WORD w Łodzi

nauczycielka techniki Barbara Antczak-Sadowska.