W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za luty: 60 zł
kl. I, II, III- 57 zł
płatne do 10 lutego 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Karta Rowerowa w ZSnr2 Bratoszewice

 

W dniu 7.06.2016 r. uczniowie klasy IV –(9 osób) zdawali praktyczny egzamin na kartę rowerową.

Jak co roku współorganizatorem egzaminu był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi.

Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych oraz bezbłędnie przejechać tor przeszkód, który był nie łatwy, wymagał dużej koncentracji uwagi i sprawności fizycznej oraz zachowanie równowagi .

Zdarzało się, że niektórzy uczniowie musieli przejeżdżać kilkakrotnie, aby zaliczyć jazdę, ale w końcowej klasyfikacji egzamin zaliczyli wszyscy.

Egzamin przeprowadzili : Jerzy Lewandowski -WORD

Grzegorz Kordysiewicz –WORD w Łodzi

nauczycielka techniki Barbara Antczak-Sadowska.