UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

W dniu 8 lutego liczna grupa reprezentująca Szkołę Podstawową w Bratoszewicach uczestniczyła w XX Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego po Puszczy Bolimowskiej. Głównym organizatorem rajdu był łowicki oddział PTTK. Piechurzy pokonali 12 km. Rajd rozpoczął się Mszą Świętą pod pominikiem powstańców w Mogiłach. Przed wyruszeniem na szlak każdy uczestnik posilił się wojskową grochówką, pysznym ciastem i herbatą. Trasa rajdu przebiegała szlakami Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Na półmetku ( w Budach Grabskich) na uczestników czekało ognisko z kiełbaskami, gorąca herbata i słodycze. Chętni wzięli udział w konkursie przyrodniczo - historycznym. Naszej ugrupie udało się zdobyć nagrodę dla najliczniejszej grupy zorganizowanej. Hubert Jankowski otrzymał nagrodę jako najmłodszy uczestnik rajdu. Po części piknikowej piesi ruszyli na drugi odcinek rajdu w kierunku Skierniewice Rawka. Wszyscy zadowoleni dotarli do mety rajdu. Dziękujemy za liczny udział i zapraszsmy na kolejne edycje Rajdu.