Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

22 grudzień w naszej szkole był dniem wigilii klasowych, po których cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej, by obejrzeć sztukę bożonarodzeniową pt."Czwarty mędrzec".
Młodzi aktorzy przedstawili historię mało znanego króla Artabana (w porównaniu do Kacpra, Melchiora i Baltazara), który również zmierzał do Betlejem, by się pochylić
i złożyć dary przed nowo narodzonym Jezusem. Na pozór nie udaje mu się spotkać Zbawiciela, ale tak naprawdę podczas swojej wieloletniej wędrówki spotyka Go w drugim człowieku. Dlatego też na łożu śmierci Artaban słyszy głos Boga: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, cokolwiek uczyniłeś jednemu z najmniejszych tych braci, Mnie uczyniłeś". W rolę aktorów wcielili się uczniowie klasy III gimnazjum, dekorację namalowała p. Aleksandra Miller, przygotowaniem wokalnym zajęła się p. Bozena Urquidi, a całość przedstawienia spiął p. katecheta – Zbigniew Motyl. Główne role zagrali: Paweł Majchrzak, Hanna Kumidaj, Wiktor Sasin, Karol Sobierajski, Aleksandra Horodecka, Kamila Zych, Mateusz Dudkiewicz oraz Jakub Frątczak.
Zbigniew Motyl