DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zbiórka na wyjazd na zieloną szkołę w dniach 21 - 25 maja 2018

pod szkołą 21 maja 2018 o godzinie 6.45.

Serdecznie prosimy o punktualność.


Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

Wyjazd MDP do Łodzi.


OSP Bratoszewice w ramach uczestnictwa w zawodach
sportowo-pożarniczych, zaraz po zajęciach szkolnych zorganizowało wyjazd Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do kina w Łodzi.

Przed seansem wszyscy udali się do McDonald'a. Opiekunem wyjazdu był p. Łukasz Kaźmierczak.


Wszystkim atrakcja bardzo się podobała i z uśmiechami na twarzy wróciliśmy do domu!

Ola Pelska:-)