AKCJA STRAJKOWA

OD 8 KWIETNIA 2019

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Informacje na temat 

 strajku nauczycieli

Odpłatność za obiady za kwiecień wynosi:

0a, 0b, 0c - 54 zł

klasy I - VIII, IIIa - 45 zł

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Wyjazd MDP do Łodzi.


OSP Bratoszewice w ramach uczestnictwa w zawodach
sportowo-pożarniczych, zaraz po zajęciach szkolnych zorganizowało wyjazd Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do kina w Łodzi.

Przed seansem wszyscy udali się do McDonald'a. Opiekunem wyjazdu był p. Łukasz Kaźmierczak.


Wszystkim atrakcja bardzo się podobała i z uśmiechami na twarzy wróciliśmy do domu!

Ola Pelska:-)