DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dla rodziców

dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz

uczniów klasy I w roku szkolnym 2019 / 2020

odbędzie się 13 czerwca 2019 o godzinie 18.00

w sali nr 9, 10, 7 (oddziały przedszkolne)

oraz  sali nr 16 (klasa I)

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Wyjazd MDP do Łodzi.


OSP Bratoszewice w ramach uczestnictwa w zawodach
sportowo-pożarniczych, zaraz po zajęciach szkolnych zorganizowało wyjazd Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do kina w Łodzi.

Przed seansem wszyscy udali się do McDonald'a. Opiekunem wyjazdu był p. Łukasz Kaźmierczak.


Wszystkim atrakcja bardzo się podobała i z uśmiechami na twarzy wróciliśmy do domu!

Ola Pelska:-)