Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Ślubowanie kl. I

18 października odbyło się Uroczyste Ślubowanie klasy pierwszej. Pierwszacy ubrani w świąteczne stroje galowe, kolorowa dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający - to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Pasowanie rozpoczęło się występami artystycznymi pierwszoklasistów. Znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

Po zakończonych występach, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją Szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia " - mówiła pani dyrektor, dotykając dużym ołówkiem - prawego ramienia swoich podopiecznych.