Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

 W piątek, 20 października 2017, w Szkole Podstawowej im. ks. I. Radziszewskiego w Bratoszewicach na sali gimnastycznej odbył się apel z okazji uroczystości pasowania. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, pani dyrektor, uczniowie młodszych klas, oddziałów przedszkolnych oraz dwie dość nietypowe postaci -  dobra i zła wróżka.

        Uczennica klasy siódmej, Lidia Piestrzeniewicz, rozpoczęła apel oraz wprowadziła poczet sztandarowy. Następnie mogliśmy obejrzeć część artystyczną. Pierwszaki razem z wróżkami podróżowały po różnych krainach m.in.muzyki, śpiewu, przyrody i języka polskiego, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Po uroczych występach rozpoczęło się pasowanie uczniów klasy pierwszej. Pani Dyrektor wraz z wychowawczynią pasowała pierwszaków magicznym ołówkiem na pracowitych uczniów naszej szkoły. Następnie  uczniowie z innych klas wręczyli upominki na rozpoczęcie nauki.

       Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru i rozejściem się do klas. Pierwszoklasiści zaprosili wróżki, prowadzącą apel uczennicę, panią dyrektor i rodziców na słodki poczęstunek.

 

                                                                                                               Zuzanna Kaczor i Lidka Piestrzeniewicz kl.VII