DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dla rodziców

dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz

uczniów klasy I w roku szkolnym 2019 / 2020

odbędzie się 13 czerwca 2019 o godzinie 18.00

w sali nr 9, 10, 7 (oddziały przedszkolne)

oraz  sali nr 16 (klasa I)

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

 W piątek, 20 października 2017, w Szkole Podstawowej im. ks. I. Radziszewskiego w Bratoszewicach na sali gimnastycznej odbył się apel z okazji uroczystości pasowania. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, pani dyrektor, uczniowie młodszych klas, oddziałów przedszkolnych oraz dwie dość nietypowe postaci -  dobra i zła wróżka.

        Uczennica klasy siódmej, Lidia Piestrzeniewicz, rozpoczęła apel oraz wprowadziła poczet sztandarowy. Następnie mogliśmy obejrzeć część artystyczną. Pierwszaki razem z wróżkami podróżowały po różnych krainach m.in.muzyki, śpiewu, przyrody i języka polskiego, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Po uroczych występach rozpoczęło się pasowanie uczniów klasy pierwszej. Pani Dyrektor wraz z wychowawczynią pasowała pierwszaków magicznym ołówkiem na pracowitych uczniów naszej szkoły. Następnie  uczniowie z innych klas wręczyli upominki na rozpoczęcie nauki.

       Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru i rozejściem się do klas. Pierwszoklasiści zaprosili wróżki, prowadzącą apel uczennicę, panią dyrektor i rodziców na słodki poczęstunek.

 

                                                                                                               Zuzanna Kaczor i Lidka Piestrzeniewicz kl.VII