Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 11.09.(piątek) grupa 29 uczniów z klas IV,V,VI i Ib  wraz 3 opiekunami p.Dyrektor Ewą Piórkowską , p.Zbyszkiem Motylem i p.Barbarą Antczak-Sadowską na zakończenie drugiego tygodnia  nowego roku szkolnego  wybrała się do kina na film ,,Mały Książę ''.
Film opowiadał o narodzinach prawdziwej  przyjaźni, i jak  można zostać prawdziwym oddanym  przyjacielem.
I o tym, że co najważniejsze jest nie widoczne dla oczu, ale wyczuwalne w sercu.
Zachęcamy wszystkich, którzy nie mogli się z nami wybrać w piątkowe popołudnie, aby wybrali się na film ze swoimi rodzicami i wspólnie go obejrzeli bo naprawdę jest piękny i niesie cudowne przesłanie miłości, wyrozumienia i wzajemnej tolerancji.