UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

27 kwietnia 2012

Apel z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Dnia 27 kwietnia 2012 roku odbył się apel z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedstawienie przybliżyło nam historie tworzenia Konstytucji oraz reakcje współczesnej ludności na próbę jej wprowadzania w życie w XVIII w.

zdjęcie miniatura27 kwietnia 2012

Wieczór Filmowy 27 kwietnia, tuż przed weekendem majowym w naszej szkole odbył się kolejny wieczór filmowy dla gimnazjum. Celem spotkania było przekonanie młodzieży do dzieł z klasyki filmu, ponieważ, jak wiadomo, kino nie kończy swej produkcji tylko na komediach.

zdjęcie miniatura27 kwietnia 2012

XI Gminny Konkurs o Unii Europejskiej. W dniu 27.04.2012 w ZS Nr2 w Bratoszewicach odbył się już XI Gminny Konkurs o Unii Europejskiej. Udział brały cztery szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie, SP Koźle, SP Niesułków, SP Bratoszewice.

zdjęcie miniatura25-26 kwietnia 2012

Egzamin gimnazjalny 2012 W dniach 24-26 kwietnia, trzecioklasiści z naszego gimnazjum przystąpili do nowej formy egzaminu gimnazjalnego 2012 składającego się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego.

zdjęcie miniatura20 kwietnia 2012

Koncert filharmonii Dnia 20 kwietnia w piątek, w naszej szkole odbył się koncert filharmonii. Instrumentem prezentowanym tego dnia była wiolonczela.

zdjęcie miniatura