UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Rajd "Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy AK"

W jesienną, słoneczną sobotę 13.10.2018 r. w licznym gronie uczestniczyliśmy w XIII Rajdzie „Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej”. Organizatorem rajdu był PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, OSP w Czatolinie. Główny cel rajdu to uczczenie 77. rocznicy pierwszego oficjalnego zrzutu skoczków cichociemnych na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Zrzut wykonano w nocy z 7/8 listopada 1941 r. na zrzutowisko „Ugór” w Czatolinie. Rrajd “Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy AKajd odbywał się w formie rowerowej i pieszej. My wybraliśmy wersję wędrówki. Pokonaliśmy ponad 18 kilometrów. Miejscem startu był pomnik ku czci partyzantom we wsi Bobrowa, a następnie udaliśmy się w kierunku Trzcianki. Tam zapaliliśmy znicze w miejscu upamiętniającym śmierć Tadeusza Golki – organizatora Oddziału Batalionów Chłopskich. Tuż po godz. 12 - tej dotarliśmy do pomnika w Czatolinie. W asyście pocztu sztandarowego PTTK Oddział w Łowiczu i po złożeniu kwiatów przez delegację władz gminy Łyszkowice oraz organizatorów, przewodnik przybliżył historię zrzutów. Kol. Anna Słomska przeczytała fragment książki Cezarego Chlebowskiego „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie” opisujący przebieg zrzutu skoczków w Czatolinie. Następnie udaliśmy się na teren Ochotniczej Staży Pożarnej w Czatolinie i tam zostało zorganizowane ognisko. Chętni zmierzyli się w teście historycznym z wiedzy przekazanej przez przewodnika. Wręczono nagrodę dla najmłodszego uczestnika rajdu pieszego, którym okazał się nasz uczeń klasy 0 - Hubert Jankowski. Otrzymaliśmy również nagrodę dla najliczniejszej grupy pieszej. Prezes łowickiego oddziału PTTK, w przededniu Dnia Edukacji Narodowej, podziękował nauczycielom – opiekunom grup młodzieży: ze Szkoły Podstawowej w Mastkach, ze Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach, ze Szkolnego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.