Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 19 października 2017 roku pod okiem pana Z. Motyla oraz pań M.Rutkowskiej, A. Miller i E. Piórkowskiej odbył się pozalekcyjny wyjazd do kina dla klas VI-III gim na film religijny pt. ,,Dwie Korony”. Gdy dojechaliśmy na miejsce mieliśmy czas aby pochodzić po Manufakturze. Wkrótce poszliśmy na seans. „Dwie Korony” to pierwszy film ukazujący nieznane dotąd powszechnie fakty z życia św. o. Maksymiliana Kolbe – od jego dzieciństwa, aż do heroicznej decyzji o oddaniu życia za współwięźnia w Auschwitz. Film zakończył się ok. godziny 19.30 następie wszyscy w wesołej atmosferze wróciliśmy przed szkołę, gdzie już na uczniów czekali rodzice.

N. Gabara