UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W piątek, 30.10. 2015r. uczniowie klas II i III gimnazjum wybrali się na spektakl pt. „ The life and death of MARTIN LUTHER KING” do łódzkiego teatru V-6 . Nie była to jedyna atrakcja naszego wyjazdu, zwiedziliśmy także "Muzeum Fabryki" w Manufakturze. Dowiedzieliśmy się o historii rozwoju rzemiosła i przemysłu włókienniczego na ziemiach polskich oraz o tym jak powstała fabryka, której złożycielem był nie kto inny jak Izrael Kalmanowicz Poznański. Przewodnik w bardzo ciekawy sposób opowiedział nam jak Poznański założył fabrykę, jak wyglądał praca tkaczy, mogliśmy nawet zobaczyć pracujące krosna z fabryki poznańskiego, które działają do tej pory, chociaż mają sto czterdzieści lat. 

Następnie udaliśmy się do teatru. Obejrzenie przedstawienia zazwyczaj nie wymaga zbytniego wysiłku, inaczej było jednak w naszym przypadku, przyszło nam zmierzyć się ze spektaklem przedstawianym w języku angielskim. Opowiadał on o czarnoskórym człowieku Martinie Luternie Kingu, który działał na rzecz równouprawnienia i znieniesienia dyskryminacji rasowej. King przewodził bojkotowi autobusów miejskich w celu zniesienia segregacji rasowej. Protesty polegały na stosowaniu taktyki biernego oporu i walki o prawa obywatelskie Afroamerykanów, polegającej na zajmowaniu przez czarnoskórych studentów miejsc rezerwowanych dla białych w lokalach publicznych. King domagał się zniesienia segregacji rasowej. Został jednak zamordowany przez przeciwników równouprawnienia Afroamerykanów. Każdy z nas z ogromnym skupieniem oglądał i słuchał aktorów, jednocześnie starając się ich zrozumieć. Po zakończeniu przedstawienia wróciliśmy wzbogaceni o nową wiedzę z zakresu języka angielskiego i historii włókiennictwa. Dla każdego z nas był to bardzo ciekawy i przyjemny dzień.

Kamila Zych