Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dziś w naszej szkole odbył się czwórbój dla szkół podstawowych na etapie gminnym. W zawodach uczestniczyły zespoły ze szkół podstawowych w Dobrej, Niesułkowie oraz Bratoszewicach. Każdą szkołę reprezentowały 2 drużyny, jedna dziewcząt druga chłopców. Turniej składał się z 4 konkurencji: rzutu piłeczką palantową, skoku w dal, biegu na 60 m oraz biegu na 600m dla dziewcząt oraz 1 km dla chłopców. Konkurencje przebiegały dość sprawnie. Dziewczęta zaczynały od rzutu piłeczką palantową natomiast chłopcy od skoku w dal. Przy rzucie piłeczką palantową uczniowie starali się przy krótkim rozbiegu wyrzucić piłeczkę na jak największą odległość. Następną konkurencją był bieg na 60m. Ostatnią rundą był bieg na 600m dla dziewczynek oraz bieg dla chłopców na dystans 1 km. W zawodach pomagali uczniowie klas 3 naszego gimnazjum. Na szczeblu powiatowym naszą gminę będą reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej w Dobrej, którzy zajęli 1 miejsce w dzisiejszym turnieju.

E. Miśkiewicz

Dziewczęta

Szkoła podstawowa w :

Miejsce :

Dobrej

1

Bratoszewicach

2

Niesułkowie

3



Chłopcy

Szkoła podstawowa w :

Miejsce

Dobrej

1

Bratoszewicach

2

Niesułkowie

3