Opłata za obiady
za wrzesień: 54 zł
Płatne do 13 września

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

79. rocznica agresji wojsk radzieckich na Polskę

17 września 2018 na Cmentarzu Mariawickim w Strykowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Ceremonia rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych przed bramą cmentarza i przemarszem w stronę pomnika żołnierzy poległych w 1939 roku w obronie Ojczyzny. Przy pomniku odśpiewany został hymn państwowy oraz odprawiona została modlitwa.

Przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Banku Spółdzielczego w Strykowie, Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie,okolicznych szkół złożyły kwiaty na mogile ofiar Września 1939 roku.

Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy oraz opiekunka Samorządu Uczniowskiego pani Anna Zielkowska-Danisz.