DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Uwaga!!!

Zmiana terminu spotkania z rodzicami.

Zapraszamy na zebrania z wychowawcami

05 kwietnia 2019 o godzinie 17.30.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania