UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 17.05.(wtorek) 2016 r już po raz 15 w ZS nr 2 w Bratoszewicach odbył się 15 Gminny Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.

Uczestniczyło w nim 5 szkół z terenu gminy Stryków: 2 Szkoły podstawowej ze Strykowa, SP Dobra,SP Koźle i SP Bratoszewice.

Uczestnicy konkursu musieli zmagać się z rozwiązaniem test składający się z 20 pytań dotyczących historii UE,odpowiadali na trzy pytania związane z gospodarką państw UE i układali puzzle które przedstawiały obiekt architektoniczny, w jakim państwie się znajduje i jaka jest jego stolica.

Uczestnicy konkursu jednogłośnie stwierdzili, że najwięcej trudności sprawiły puzzle. W tegorocznym konkursie wygrała Natalia Śliwkiewicz z klasy VI Szkoły Podstawowej z Bratoszewic zdobywając 24 punkty na 26, drugie miejsce zajęła Zuzanna Kaczor z klasy V również SP Bratoszewice 23/26 punktów, III miejsce zajęła  Karolina Pietrasiak z klasy V SP nr1 Stryków zdobywając 22/26 punktów.

Jak co roku organizatorem konkursu był Euro-Klub działający przy ZSnr2 w Bratoszewicach, a sponsorem nagród Dział promocji Miasta-Gminy Stryków.

 

 

BAS