DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Rekrutacja na rok 2018/2019

Wszystkie dokumenty i szczegółowe informacje

znajdują się w zakładce

Dla rodzica

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 17 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się już II Konkurs Języka Polskiego ,, Od słowa do słowa ". Uczestnikami konkursu byli gimnazjaliści od nas ze szkoły i z Gimnazjum w Strykowie. Pierwszym etapem było rozwiązanie testu. Następnie w balonach były ukryte różne związki frazeologiczne, które uczniowie musieli poprawić. Trzecim etapem była relacja medialna. Kolejny etap związany był z zgadnięciem związku frazeologicznego z wylosowanego rekwizytu. Ostatnim etapem było grupowe zrobienie książki z mową używaną przez młodzież. Po podsumowaniu całego konkursu niewielką ilością punktów wygrało Gimnazjum ze Strykowa.

A.Prusinowska