DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zbiórka na wyjazd na zieloną szkołę w dniach 21 - 25 maja 2018

pod szkołą 21 maja 2018 o godzinie 6.45.

Serdecznie prosimy o punktualność.


Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 17 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się już II Konkurs Języka Polskiego ,, Od słowa do słowa ". Uczestnikami konkursu byli gimnazjaliści od nas ze szkoły i z Gimnazjum w Strykowie. Pierwszym etapem było rozwiązanie testu. Następnie w balonach były ukryte różne związki frazeologiczne, które uczniowie musieli poprawić. Trzecim etapem była relacja medialna. Kolejny etap związany był z zgadnięciem związku frazeologicznego z wylosowanego rekwizytu. Ostatnim etapem było grupowe zrobienie książki z mową używaną przez młodzież. Po podsumowaniu całego konkursu niewielką ilością punktów wygrało Gimnazjum ze Strykowa.

A.Prusinowska