Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Jasełka dla rodziców kl.II

Klasa II SP pod kierunkiem wychowawczyni - p. Danuty Dyjas przygotowała dla rodziców świateczną niespodziankę w postaci przedstawienia bożonarodzeniowego. Rodzice za piękny występ, zrewanżowali się dzieciom  świątecznymi upominkami.