UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

 

W dniu 15 stycznia 2016 roku w Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym w Łodzi odbył się etap parkowy XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Wzięły w nim udział czteroosobowe drużyny z 6 szkół leżących na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Uczniowie rozwiązywali test składający się z części ogólnej i parkowej. Uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą przyrodniczą, jak również znajomością Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Zwycięzcą etapu parkowego została drużyna z Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie, która reprezentować będzie Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich na finale wojewódzkim.

Drużyna godnie reprezentująca nasze gimnazjum w składzie: Olga Kowalczyk, Miłosz Kalinowski, Paweł Majchrzak i Kamil Kałuża, zajęła II miejsce.

Miłosz Kalinowski

Etap parkowy XV edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

 

W dniu 15 stycznia 2016 roku w Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym w Łodzi odbył się etap parkowy XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Wzięły w nim udział czteroosobowe drużyny z 6 szkół leżących na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Naszą szkołę pod opieką Pani Beaty Brzezińskiej reprezentowała czteroosobowa drużyna, w składzie:

-Kamil Kałuża

-Paweł Majchrzak

-Miłosz Kalinowski

-Olga Kowalczyk

Uczniowie rozwiązywali test składający się z części ogólnej i parkowej. Musieliśmy zatem wykazać się wiedzą w dziedzinie geografiii i biologii oraz znajomością Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Po ukończeni prac, uczestnicy konkursu mogli zresetować swoje szare komórki podczas projekcji filmu oprowadzającego nas po najbliższej okolicy. Zwycięzcą etapu parkowego została drużyna z Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie, natomiast nasi gimnazjaliści uzyskali równie wysoki wynik, uzyskując miejsce drugie. Z nagrodami w ręku i szerokimi uśmiechami na twarzy powróciliśmy do szkoły.

 

Olga Kowalczyk