UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

75 rocznica natarcia wojsk radzieckich na Polskę.

Dnia 17 września na cmentarzu mariawickim w Strykowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Przedstawicielami naszej szkoły był poczet sztandarowy główny w którego skład wchodzili Pelska Ola, Zjawiona Ola, Dominik Zych oraz zastępczy- Anna Burtka, Wiktoria Ferenc i Krzysztof Pelski. Naszym opiekunem była pani Iza Wykrętowicz.
Cała uroczystość rozpoczęła się od zbiórki pocztów sztandarowych przed bramą cmentarza i marszem w stronę pomnika żołnierzy poległych w 1939 roku za naszą ojczyznę. Przy pomniku nieznanego żołnierza odśpiewany został hymn państwowy oraz odprawiona została modlitwa księży za poległych w czasie II wojny światowej. Całego charakteru uroczystości nadał występ teatralny pt. "Zabrali nas wszystkich od niemowlęcia do starca" którą przedstawili aktorzy z Teatru Zwierciadło z Łodzi. Następnie głos zabrali zaproszeni goście m.in. p. Andrzej Jankowski- Burmistrz Miasta i Gminy Stryków- oraz główny inicjator corocznych spotkań. Po zakończeniu przedstawienia kwiaty pod grobem ofiar Września 1939r. złożyły delegacje władz, szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz zaproszeni goście. Po wszystkim nastąpiło oficjalne wyprowadzenie sztandarów. Każdy ze sztandarów oddawał hołd poległym żołnierzom przez pochylenie sztandaru przy grobie następnie udawał się do wyjścia. Tam stali strażacy, którzy  alutowali pocztom.Aleksandra Pelska, Wiktoria Ferenc.