Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 2 grudnia w Zgierzu odbył się konkurs Wiedzy o Aids na etapie powiatowym. Nasza szkołę reprezentowali: Miłosz Kalinowski i Olga Kowalczyk.  W czasie obrad jury uczniowie mieli okazję doskonalić wiedzę z zakresu Aids i Hiv uczestnicząc w prelekcji. Obydwoje uzyskali po 22 punkty na 25 możliwych. Gratulujemy dobrych wyników!!

Elżbieta Foks