DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 2 grudnia w Zgierzu odbył się konkurs Wiedzy o Aids na etapie powiatowym. Nasza szkołę reprezentowali: Miłosz Kalinowski i Olga Kowalczyk.  W czasie obrad jury uczniowie mieli okazję doskonalić wiedzę z zakresu Aids i Hiv uczestnicząc w prelekcji. Obydwoje uzyskali po 22 punkty na 25 możliwych. Gratulujemy dobrych wyników!!

Elżbieta Foks