Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 5 marca grupa uczniów wraz z opiekunami - panem Łukaszem Kaźmierczakiem, panią Elżbietą Foks, panią Barbarą Antczak- Sadowską i Panią Agnieszką Kowalską uczestniczyła już po raz kolejny w rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego organizowanym przez PTTK w Łodzi. Podczas wędrówki liczącej prawie 10 km kierownik naszej trasy, i jedna z organizatorek wydarzenia opowiadała o licznych skarbach przyrody, które mijaliśmy. Nawet nasi najmłodsi uczniowie świetnie radzili sobie z tą trasą z uśmiechem na ustach. Spotkanie zakończyło się na cmentarzu w dobrej, gdzie wraz z innymi uczestnikami z innych szkół wysłuchaliśmy uroczystego podsumowania przy pomniku upamiętniającym wydarzenie. Ten dzień był naprawdę udany. Z niecierpliwością czekamy na następną edycję tego rajdu.