UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

22 grudnia 2011

Koncert kolęd - Konkurs szopek bożonarodzeniowych Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 22 grudnia 2011r w naszej szkole odbył się koncert kolęd. Była to odmiana, gdyż co roku odbywały się jasełka. Na koncercie obecni byli wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, oraz zaproszeni goście. W przerwach między poszczególnymi kolędami ogłoszono wyniki konkursu szopek oraz rozdawano nagrody za najlepsze prace.

zdjęcie miniatura22 grudnia 2011

Konkurs "Świąteczne szaleństwo w klasach" Szkolne Koło Przedsiębiorczości w ramach swoich przedsięwzięć, na Święta Bożego Narodzenia zorganizowało konkurs dla całej szkoły "Świąteczne Szaleństwo w klasach”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na jasełkach szkolnych.

zdjęcie miniatura20 grudnia 2011

Bożonarodzeniowy konkurs religijny Dobra Dnia 20 grudnia 2011 roku, pod opieką pana Zbigniewa Motyla, udałyśmy się na konkurs religijny „Tradycje Bożego Narodzenia”, który miał miejsce w Dobrej. Udział w konkursie wzięły cztery szkoły. Z każdej ze szkół byli wybrani trzej uczniowie.

zdjęcie miniatura19 grudnia 2011

Spotkanie mikołajkowe w Głownie 19 grudnia 2011 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Ewy Piórkowskiej, pana Łukasza Kaźmierczaka i pani Katarzyny Łapacz udali się do ....

zdjęcie miniatura16 grudnia 2011

Wyjazd z harcerzami po Światełko Betlejemskie W piątek 16 grudnia 2011 odbyła się wycieczka do Katedry Łódzkiej po odebranie Światełka Betlejemskiego...

zdjęcie miniatura