UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania


W dniu 18.03(środa)2015 roku w odbyło się coroczne spotkanie klas szóstych na Drzwiach Otwartych w Zespole Szkół nr 2 w Bratoszewicach. Uczestniczyli w nim uczniowie z Koźla i Niesułkowa. Spotkanie trwało od godziny 10 do 12.Po oficjalnym powitaniu naszych gości przez Panie Dyrektor uczniowie zwiedzali naszą szkołę w środku i zewnątrz przechadzając się po klasach i boisku szkolnym. Spotkali się z uczniami z obecnej klasy szóstej, wysłuchali opowiadań o szkole od kolegów z gimnazjum,obejrzeli krótki filmik o szkole z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców. Pani pedagog Wioletta Walak i pani Bożena Urquidi-nauczycielka muzyki i zajęć artystycznych w naszej szkole przygotowały zabawy integracyjne, w których uczestniczyli wszyscy goście oraz uczniowie klasy VI wraz wychowawcą. Po bardzo wesołej części zabawowo-integracyjnej uczniowie mogli dalej zwiedzić naszą małą piwniczną galeryjkę plastyczną, zabawić się w kucharzy w pracowni techniczno-plastycznej: przygotować i upiec pyszne francuskie babeczki z nadzieniem parówkowym i jabłkowym, te zajęcia poprowadziła nauczycielka techniki pani Barbara Antczak-Sadowska.Po wszystkich przygotowanych atrakcjach podczas Dnia Otwartych Drzwi w Bratoszewicach uczniowie klas szóstych z Koźla i Niesułkowa wypełnili ankietę w której min było pytanie o ich zainteresowania, które chcieli by rozwijać w przyszłości (od września)w naszej szkole.
Mamy nadzieję, że naszym kolegom z Niesułkowa i Koźla spodobała się nasza szkoła i na pewno powrócą do nas po wakacjach,ale już jako uczniowie pierwszej klasy gimnazjum.
Zapraszamy i czekamy.

BAS.