Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

IX rocznica posadzenia Dębów Katyńskich

" Katyń... ocalić od zapomnienia"
9 lat temu z inicjatywy pani Krystyny Skalskiej na terenie naszej Szkoły zostały posadzone Dęby Katyńskie. Drzewa są symbolami pamięci kapitana Stefana Piotrowskiego i porucznika Feliksa Jakubowskiego. Na uroczystość przybyli krewni zamordowanych, władze gminy Stryków, radni, miejscowy proboszcz i przedstawiciele ZS Nr 1 w Bratoszewicach. Akademia szkolna przypomniała historia mordu katyńskiego, splotu wydarzeń i układów, które do tego doprowadziły. Tradycyjnie, końcowa część apelu odbyła się pod Dębami Pamięci, gdzie uczestnicy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.