Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

13 kwietnia bieżącego roku uczennica naszej szkoły, Natalka Horodecka z klasy II, uczestniczyła w SP nr 184 w Łodzi w uroczystym rozdaniu nagród za zajęcie III miejsca w konkursie plastycznym „ Święty Jan Paweł II – Człowiek Bożego Miłosierdzia’’. Nagrodę wręczył sam biskup Ireneusz Pękalski. Celem konkursu było uczczenie pamięci Jana Pawła II, przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Papieża – Polaka, rozwijanie zdolności plastycznych oraz promowanie talentów. Konkurs skierowany był dla uczniów klas I-III. Anita Piestrzeniewicz oraz Alina Krzeszewska z klasy III, których prace również zostały wysłane na konkurs, uzyskały wyróżnienie i pamiątkowe dyplomy.

 

Zbigniew Motyl