W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za luty: 60 zł
kl. I, II, III- 57 zł
płatne do 10 lutego 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

City Trial

02.02.2020 roku w Łodzi odbył się piąty bieg z cyklu City Trail. Tradycyjnie wzięła w nim udział liczna grupa dzieci i młodzieży z Bratoszewic pod opieką Pani Małgorzaty Rutkowskiej, Pani Barbary Antczak - Sadowskiej, Pani Danuty Dyjas i Pana Łukasza Kaźmierczaka. Pięćdziesięcioosobowa grupa ubrana w dobrze już znane łódzkim biegaczom żółto niebieskie koszulki, dzielnie reprezentowała Szkołę Podstawową im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach, oraz Gminę Stryków. Wszyscy spisali się znakomicie! Na szczególną uwagę zasługuje pierwsze miejsce Huberta Jankowskiego i trzecie Fabiana Sasina w kategorii D1.