Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Akcja segregacja!

We wtorek, 18 września, korzystając ze słonecznej pogody uczniowie na piątej godzinie lekcyjnej udali się na pobliskie tereny posprzątać okolicę. Najmłodsi zajęli się porządkowaniem placu zabaw oraz boiska i patio, zaś starsi uczniowie pozbierali śmieci z przyległych do szkoły ulic.