Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Literacki sukces dziewcząt z klasy V !

Dziewczęta z klasy piątej: Wiktoria Piechucka i Natalia Śliwkiewicz zdobyły II miejsce w Gminnym Konkursie Literackim pt: "W świecie książek Małgorzaty Musierowicz",  który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie.

Konkurs składał się z mini testu, zadania niespodzianki, trzeba było również narysować komiks ilustrujący fragment powieści M.Musierowicz. Należało też odgadnąć, której osoby dotyczy podany fragment powieści.

Natalia i Wiktoria wykazały się bardzo dużą wiedzą na temat książek M. Musierowicz i zdobyły II miejsce spośród pięciu gminnych szkół. GRATULUJEMY!

r