DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zbiórka na wyjazd na zieloną szkołę w dniach 21 - 25 maja 2018

pod szkołą 21 maja 2018 o godzinie 6.45.

Serdecznie prosimy o punktualność.


Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

Literacki sukces dziewcząt z klasy V !

Dziewczęta z klasy piątej: Wiktoria Piechucka i Natalia Śliwkiewicz zdobyły II miejsce w Gminnym Konkursie Literackim pt: "W świecie książek Małgorzaty Musierowicz",  który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie.

Konkurs składał się z mini testu, zadania niespodzianki, trzeba było również narysować komiks ilustrujący fragment powieści M.Musierowicz. Należało też odgadnąć, której osoby dotyczy podany fragment powieści.

Natalia i Wiktoria wykazały się bardzo dużą wiedzą na temat książek M. Musierowicz i zdobyły II miejsce spośród pięciu gminnych szkół. GRATULUJEMY!

r