UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

DZIEŃ JĘZYKOWY W ZSnr2 BRATOSZEWICACH .
Dnia 13.03.2015 roku w naszej szkole odbył się konkurs językowy. Wzięły w nim udział wszystkie klasy gimnazjum oraz klasa 6 szkoły podstawowej. Konkurs rozpoczął się o 12:40 a zakończył o 13:40. Konkurs składał się z pięciu konkurencji: kalambury, plakat o wylosowanym państwie, krzyżówka, piosenka w języku angielskim i scenka, której temat uczniowie losowali kilka dni wcześniej. W każdej konkurencji wzięły udział dwie osoby z klasy.
Uczniowie tworząc plakaty podczas trwania konkursu, wykazali się twórczością i pomysłowością. Niektóre z osób opowiedziały o swoim państwie w języku angielskim.
Wszystkie klasy zaśpiewały przepięknie piosenki. Przedstawicielka klasy szóstej Martyna Mrzygłód zdecydowała się na zagranie piosenki na gitarze. Klasę Ia gimnazjum reprezentował Miłosz Kalinowski, Wiktor Sasin, Hania Kumidaj, Bartek Wiśniewski, Karol Sobierajski. Zaśpiewali oni piosenkę Bruna Marsa. Klasę II a reprezentowały Karolina Florczak i Klaudia Tańska, klasę III a Asia Tomczyk i Ewa Kubicka, a klasę III b Wiktoria Ferenc i Kamil Lamczyk. Scenki również zostały przygotowane bardzo dobrze. Młodzież nauczyła się tekstu na pamięć. Miłym zaskoczeniem było przebranie się uczniów m.in. chłopców za kobiety, dziewczęta za pielęgniarki..
Kalambury polegały na wylosowaniu przez każdego przysłowia i przedstawieniu go. Inne osoby musiały odgadnąć i powiedzieć przysłowie po angielsku i po polsku, wtedy otrzymały dwa punkty. We wszystkich konkurencjach uczniowie dali sobie świetnie radę, a ponad to pokazali, że potrafią się bawić i współpracować ze sobą. Pierwsze miejsce zajęła klasa IIa, drugie miejsce kalsa III a, a trzecie miejsce klasa III b.


Wiktoria Ferenc