Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

DZIEŃ JĘZYKOWY W ZSnr2 BRATOSZEWICACH .
Dnia 13.03.2015 roku w naszej szkole odbył się konkurs językowy. Wzięły w nim udział wszystkie klasy gimnazjum oraz klasa 6 szkoły podstawowej. Konkurs rozpoczął się o 12:40 a zakończył o 13:40. Konkurs składał się z pięciu konkurencji: kalambury, plakat o wylosowanym państwie, krzyżówka, piosenka w języku angielskim i scenka, której temat uczniowie losowali kilka dni wcześniej. W każdej konkurencji wzięły udział dwie osoby z klasy.
Uczniowie tworząc plakaty podczas trwania konkursu, wykazali się twórczością i pomysłowością. Niektóre z osób opowiedziały o swoim państwie w języku angielskim.
Wszystkie klasy zaśpiewały przepięknie piosenki. Przedstawicielka klasy szóstej Martyna Mrzygłód zdecydowała się na zagranie piosenki na gitarze. Klasę Ia gimnazjum reprezentował Miłosz Kalinowski, Wiktor Sasin, Hania Kumidaj, Bartek Wiśniewski, Karol Sobierajski. Zaśpiewali oni piosenkę Bruna Marsa. Klasę II a reprezentowały Karolina Florczak i Klaudia Tańska, klasę III a Asia Tomczyk i Ewa Kubicka, a klasę III b Wiktoria Ferenc i Kamil Lamczyk. Scenki również zostały przygotowane bardzo dobrze. Młodzież nauczyła się tekstu na pamięć. Miłym zaskoczeniem było przebranie się uczniów m.in. chłopców za kobiety, dziewczęta za pielęgniarki..
Kalambury polegały na wylosowaniu przez każdego przysłowia i przedstawieniu go. Inne osoby musiały odgadnąć i powiedzieć przysłowie po angielsku i po polsku, wtedy otrzymały dwa punkty. We wszystkich konkurencjach uczniowie dali sobie świetnie radę, a ponad to pokazali, że potrafią się bawić i współpracować ze sobą. Pierwsze miejsce zajęła klasa IIa, drugie miejsce kalsa III a, a trzecie miejsce klasa III b.


Wiktoria Ferenc