Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Niepodległościowy City Trial

Piątym etapem szkolnych obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości to udział w łódzkim Biegu Niepodległości. Bardzo liczna grupa naszych uczniów z wielką radością pobiegła dla NIEPODLEGŁEJ!!! Gratulujemy i jesteśmy z Was dumni!!!