Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Spotkanie z prof. Jędrzejko

W dniu 21 stycznia 2019 r. rodzice uczniów naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym pt. "Kiedy i dlaczego dzieci ryzykują – profilaktyka zachowań ryzykownych. Wzmacnianie czynników ochronnych na poziomie rodziny. Rodzice jako wzory wychowawcze”, które poprowadził prof. Mariusz Jędrzejko - dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej.

Prowadzący w sposób dla siebie charakterystyczny, pokazał sposoby modelowania zachowań dzieci i młodzieży, udzielając przy tym wielu praktycznych wskazówek wychowawczych.

Profesor poruszył min. kwestie jak być rodzicem w XXI wieku, jak zapanować nad technologią komputerową, oraz jak ważna jest konsekwencja w wychowaniu dziecka.

Profesora można między innymi posłuchać na https://www.youtube.com/watch?v=GPlA7ag-s_c