Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Skład Rady Rodziców 2019/2020

Skład Rad Rodziców - wybór prezydium nastąpił 09  września 2019

Skład Rady Rodziców 2019/2020

Prezydium

 

przewodnicząca – Wiesława Piechucka

 

wiceprzewodnicząca – Monika Kaczmarek

 

skarbnik – Agnieszka Antosiak

 

sekretarz – Aneta Czerwonka

 

członek – Katarzyna Roszczypała