DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Skład Rady Rodziców 2018/2019

Skład Rad Rodziców - wybór prezydium nastąpił 10  września 2018

Prezydium

przewodnicząca – Wiesława Piechucka

wiceprzewodnicząca –  Monika Kaczmarek

skarbnik – Agnieszka Antosiak

sekretarz – Aneta Czerwonka

członek – Katarzyna Roszczypała