DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Skład Rady Rodziców 2017/2018

Skład Rad Rodziców - wybór prezydium nastąpił 13  listopada 2017

Prezydium

przewodnicząca – Wiesława Piechucka

wiceprzewodnicząca – Katarzyna Roszczypała

skarbnik – Katarzyna Orzechowska-Kunka

sekretarz – Monika Kaczmarek

członek – Agnieszka Antosiak