DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Skład Rady Rodziców 2018/2019

Skład Rad Rodziców - wybór prezydium nastąpił 10  września 2018

Prezydium

przewodnicząca – Wiesława Piechucka

wiceprzewodnicząca –  Monika Kaczmarek

skarbnik – Agnieszka Antosiak

sekretarz – Aneta Czerwonka

członek – Katarzyna Roszczypała