UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Przedstawienie dla najmłodszych!

Dnia 24 listopada 2014 roku odbył się spektakl dla najmłodszych klas. Do naszej szkoły przyjechali aktorzy z Krakowskiego Biura Promocji Kultury, aby przedstawić sztukę pt. "Wielkie Psotki Małej Dorotki". Historia opowiadała o tytułowej Dorotce, która uwielbiała słodycze i nie lubiła sprzątać, jej brat był zaś typowym przeciwieństwem- uwielbiał warzywa i ekologie. W historii pojawił się też Śmieci Król Ekologii Wróg. Dziewczynka słuchała złego króla, ale z czasem jej brat, wyjaśnił jej jak ważny jest porządek i zdrowe odżywianie. Przekonał też do tego złego króla, więc cała historia zakończyła się happy-end'em. Artyści w śpiewając nauczyli najmłodszych, jak segregować śmieci. Nasi uczniowie nawet pomagali w sprzątaniu i segregacji. Dlatego śmiało mogę stwierdzić, że przedstawienie bardzo się podobało. Dziękujemy gminie Stryków za sfinansowanie tego przedstawienia.