Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 21 marca 2017 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach uczniowie klas II gimnazjum przeprowadzili akcję z okazji Światowego Dnia Wody. W tym dniu uczniowie szkoły wraz z nauczycielami zaakcentowali uczestnictwo w akcji niebieskim strojem. Działania te były jednym z punktów projektu edukacyjnego ,,Ocalić planetę Ziemię”. Celem projektu jest kształtowanie proekologicznej postawy uczniów, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i troski o przyrodę, uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, budzenie szacunku dla przyrody. Uczniowie klasy IIA: Szymon Jęczkowski, Jakub Pytlos, Bartosz Pietrucha, Damian Miśkiewicz, Kacper Fiuczek, Adam Koślin przeprowadzili lekcje w klasach młodszych dotyczącą zanieczyszczeń wody i segregowania śmieci, natomiast uczniowie klasy IIB, Kacper Kosma, Bartosz Walerych, Piotr Pelski, Jakub Witczak, Dawid Łapacz przeprowadzili lekcje na temat zanieczyszczeń powietrza i środowiska naturalnego. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów. Uczestnicy projektu będą jeszcze kontynuować proekologiczne działania. Opiekunami projektu są nauczyciele: Małgorzata Rutkowska i Bogusława Kosiorek.

 

Adam Rutkowski