DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Wspólna akcja ZS nr 2 w Bartoszewicach i OSP Bratoszewice.

ZAWSZE MOŻNA NA NICH LICZYĆ - WSPÓLNA AKCJA OSP Bratoszewice i ZS Nr2 Bratoszewice.
Jak co roku w naszej szkole organizowana jest akcja „Poduszeczka dla pieseczka” powstała z inicjatywy p. Barbary Antczak- Sadowskiej, która już od kilkunastu lat jest koordynatorką akcji oraz p. Elżbiety Foks. Uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum już od listopada na lekcjach techniki szyli poduszki, ale również przynosili karmy, koce by sprawić prezent pieską i kotką ze schroniska w Głownie. Dnia 18 grudnia tego roku zakończyliśmy akcję zawożąc przedświąteczny prezent do schroniska. Bardzo pomocni okazali się Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratoszewicach druh Pelski Sławomir oraz druh Śliwkiewicz Witold którzy pomogli przy załadunku, transporcie oraz rozładunku „darów”
ale również uczennice III klasy gimnazjum Pelska Ola i Anna Burtka.
Już po raz kolejny przekonaliśmy się, że na Strażaków z OSP Bratoszewice możemy liczyć w każdej sytuacji.
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak szczytnej akcji, na pewno przekazane dary okażą się przydatne, a pieską i kotką będzie ciepło w zbilżającą się zimę.
WSZYSTKIM KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W AKCJI DZIĘKUJEMY.

Pelska Ola