UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Wspólna akcja ZS nr 2 w Bartoszewicach i OSP Bratoszewice.

ZAWSZE MOŻNA NA NICH LICZYĆ - WSPÓLNA AKCJA OSP Bratoszewice i ZS Nr2 Bratoszewice.
Jak co roku w naszej szkole organizowana jest akcja „Poduszeczka dla pieseczka” powstała z inicjatywy p. Barbary Antczak- Sadowskiej, która już od kilkunastu lat jest koordynatorką akcji oraz p. Elżbiety Foks. Uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum już od listopada na lekcjach techniki szyli poduszki, ale również przynosili karmy, koce by sprawić prezent pieską i kotką ze schroniska w Głownie. Dnia 18 grudnia tego roku zakończyliśmy akcję zawożąc przedświąteczny prezent do schroniska. Bardzo pomocni okazali się Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratoszewicach druh Pelski Sławomir oraz druh Śliwkiewicz Witold którzy pomogli przy załadunku, transporcie oraz rozładunku „darów”
ale również uczennice III klasy gimnazjum Pelska Ola i Anna Burtka.
Już po raz kolejny przekonaliśmy się, że na Strażaków z OSP Bratoszewice możemy liczyć w każdej sytuacji.
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak szczytnej akcji, na pewno przekazane dary okażą się przydatne, a pieską i kotką będzie ciepło w zbilżającą się zimę.
WSZYSTKIM KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W AKCJI DZIĘKUJEMY.

Pelska Ola