UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Koncert w Bratoszewicach – nauczycieli z ZS nr 2 oraz dzieci z Niesułkowa

24 stycznia 2015 roku w kościele pw. św. Augustyna w Bratoszewicach odbył się kolejny koncert kolęd. Tym razem zaprezentował się chór nauczycielski z Zespołu Szkół nr 2 w Bratoszewicach oraz szkolny zespół ,,Od dzwonka do dzwonka”, w którym jego członkowie (obecnie 20) – uczniowie z kl. IV-VI Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie grają na bum bum rurkach i dzwonkach rurowych ręcznych. Koncert cieszył się podwójnym zainteresowanie: wystąpieniem nauczycieli – amatorów śpiewania przed zupełnie inną publiką niż zwykle oraz zaprezentowaniem kolęd na niecodziennych instrumentach przez dzieci z Niesułkowa.

Założeniem powstania zespołu ,,Od dzwonka do dzwonka” było stworzenie możliwości rozwoju naturalnych zdolności muzycznych dzieci w środowisku wiejskim, gdzie dostęp do edukacji specjalistycznej – artystycznej jest utrudniony. Dzieci bardzo entuzjastycznie odnoszą sie do pomysłu, chętnie uczestniczą w próbach i licznych koncertach, zwłaszcza w okresie Bożonarodzeniowym, kiedy to wykonują repertuar kolędowy, a do kolęd idealnie pasuje instrumentarium grupy. Zespół jest innowatorski pod względem instrumentów, co pociąga za sobą sporą „gimnastykę” w szukaniu i opracowywaniu aranżacji i dopasowywaniu utworów odpowiednich do brzmienia instrumentów i możliwości dzieci w tym przedziale wiekowym. Zadaniem tym zajmuje się założycielka zespołu i nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Niesułkowie – Bożena Urquidi, która swoje doświadczenie pracy w Ameryce Pn.(Kanada) i Południowej (Boliwia) przeniosła i wykorzystuje na gruncie polskim. Podkreśla ona fakt, że sukcesy zespołu są efektem pracy dzieci, silnej współpracy rodziców, kadry nauczycielskiej i dyrekcji szkoły w Niesułkowie.

Najważniejsze nagrody zespołu to:

I miejsce w I edycji wojewódzkich Konkursowych Prezentacji Kolęd i Pastorałek ,,Kolędujemy Razem” w łódzkim WODN – 2015

I miejsce w II edycji tego samego konkursu, na szczeblu wojewódzkim w roku 2016

I miejsce w III Regionalnym Konkursie Kolęd organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną w Brzezinach w styczniu 2016r.

W czasie koncertu nauczyciele zaśpiewali tradycyjne kolędy: Z narodzenia Pana, Gdy śliczna Panna, Dzisiaj w Betlejem, Tryumfy Króla Niebieskiego, Przybieżeli do Betlejem, natomiast dziecizaprezentowały kolędy z całego świata. Obie formacje muzyczne do występu przygotowała Bożena Urquidi.

 

- oprac: Bożena Urquidi/ Zbigniew Motyl