Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

9 marca 2015 r. odbył się etap rejonowy IX Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego,
w którym uczestniczyło 138 uczniów. W tym roku tematem zmagań była Ewangelia św. Marka. Celem Konkursu było zachęcenie uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
do lektury Pisma Świętego, a przez to pogłębienie wiary i właściwe kształtowanie postaw uczniów Chrystusa. Uczestnicy z rejonu łódzkiego spotkali się w Łodzi w Filii UKSW. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Śliwkiewicz z klasy V i Aleksandra Horodecka
z klasy VI, które zajęły 29 miejsce oraz Kacper Kosma, który uplasował się na 22 miejscu.

 

Z. Motyl