DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zbiórka na wyjazd na zieloną szkołę w dniach 21 - 25 maja 2018

pod szkołą 21 maja 2018 o godzinie 6.45.

Serdecznie prosimy o punktualność.


Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

9 marca 2015 r. odbył się etap rejonowy IX Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego,
w którym uczestniczyło 138 uczniów. W tym roku tematem zmagań była Ewangelia św. Marka. Celem Konkursu było zachęcenie uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
do lektury Pisma Świętego, a przez to pogłębienie wiary i właściwe kształtowanie postaw uczniów Chrystusa. Uczestnicy z rejonu łódzkiego spotkali się w Łodzi w Filii UKSW. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Śliwkiewicz z klasy V i Aleksandra Horodecka
z klasy VI, które zajęły 29 miejsce oraz Kacper Kosma, który uplasował się na 22 miejscu.

 

Z. Motyl