Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

9 marca 2015 r. odbył się etap rejonowy IX Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego,
w którym uczestniczyło 138 uczniów. W tym roku tematem zmagań była Ewangelia św. Marka. Celem Konkursu było zachęcenie uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
do lektury Pisma Świętego, a przez to pogłębienie wiary i właściwe kształtowanie postaw uczniów Chrystusa. Uczestnicy z rejonu łódzkiego spotkali się w Łodzi w Filii UKSW. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Śliwkiewicz z klasy V i Aleksandra Horodecka
z klasy VI, które zajęły 29 miejsce oraz Kacper Kosma, który uplasował się na 22 miejscu.

 

Z. Motyl