UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Projekt edukacyjny - „W jakim stopniu język francuski wpłynął na język polski?”

 

W dniach: 15, 26 i 28 kwietnia 2016 roku grupa uczniów z klasy II a gimnazjum w składzie: Ewelina Danielska, Agata Prusinowska, Agnieszka Szcześniak, Patrycja Karwacka, Karol Sobierajski i Patryk Karwacki w ramach projektu edukacyjnego „W jakim stopniu język francuski wpłynął na język polski” pod opieką pani Doroty Pacewicz przeprowadziła w klasach IV, V i VI SP lekcje dotyczące zapożyczeń z języka francuskiego - galicyzmów.

 

Na początku każdej z lekcji nasi młodsi koledzy obejrzeli przygotowaną przez uczestników projektu prezentację multimedialną, która zawierała informacje dotyczące genezy tych zapożyczeń oraz ich przykłady, posegregowane kategoriami. Dowiedzieli się, kiedy język francuski oficjalnie pojawił się w Polsce, a miało to miejsce w epoce oświecenia, oraz dlaczego właśnie wtedy to się stało. W prezentacji były również informacje o tym, że prawdziwa fascynacja francuską kulturą nastąpiła w okresie romantyzmu, poprzez postępującą zmianę światopoglądu. Po przeczytaniu przykładów galicyzmów uczniowie byli zaskoczeni tym, ile francuskich słów używają na co dzień, nawet o tym nie wiedząc. Gdy już obejrzeli prezentację multimedialną dostali do wykonania karty pracy. Musieli rozwiązać krzyżówkę i wyjaśnić jej hasło oraz wypisać po dwa przykłady galicyzmów z danych kategorii. Osoby, które poprawnie wykonały to zadanie, otrzymały plusy. Na końcu lekcji uczniowie otrzymali pamiątkowe broszurki.

 

Zapożyczenia to jeden z często wykorzystywanych sposobów wzbogacania słownictwa, są świadectwem tworzenia kultury międzynarodowej i komunikacji bez granic, a także mogą służyć rozwijaniu kompetencji językowej. Celem tego projektu edukacyjnego było przybliżenie zjawiska, jakim są zapożyczenia, uczniom naszej szkoły. Wielu z nich po raz pierwszy spotkało się ze słowem „galicyzm”, mimo, że zapożyczeniami z języka francuskiego posługują się na co dzień. Mamy nadzieję, że ten temat ich zainteresował i że udało nam się przekazać im tę wiedzę w przystępny i ciekawy sposób.

 

 

Agnieszka Szcześniak