Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za marzec: 66 zł
kl. VI - 63 zł
kl. VII, VIII- 60 zł
płatne do 10 marca 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Projekt edukacyjny - „W jakim stopniu język francuski wpłynął na język polski?”

 

W dniach: 15, 26 i 28 kwietnia 2016 roku grupa uczniów z klasy II a gimnazjum w składzie: Ewelina Danielska, Agata Prusinowska, Agnieszka Szcześniak, Patrycja Karwacka, Karol Sobierajski i Patryk Karwacki w ramach projektu edukacyjnego „W jakim stopniu język francuski wpłynął na język polski” pod opieką pani Doroty Pacewicz przeprowadziła w klasach IV, V i VI SP lekcje dotyczące zapożyczeń z języka francuskiego - galicyzmów.

 

Na początku każdej z lekcji nasi młodsi koledzy obejrzeli przygotowaną przez uczestników projektu prezentację multimedialną, która zawierała informacje dotyczące genezy tych zapożyczeń oraz ich przykłady, posegregowane kategoriami. Dowiedzieli się, kiedy język francuski oficjalnie pojawił się w Polsce, a miało to miejsce w epoce oświecenia, oraz dlaczego właśnie wtedy to się stało. W prezentacji były również informacje o tym, że prawdziwa fascynacja francuską kulturą nastąpiła w okresie romantyzmu, poprzez postępującą zmianę światopoglądu. Po przeczytaniu przykładów galicyzmów uczniowie byli zaskoczeni tym, ile francuskich słów używają na co dzień, nawet o tym nie wiedząc. Gdy już obejrzeli prezentację multimedialną dostali do wykonania karty pracy. Musieli rozwiązać krzyżówkę i wyjaśnić jej hasło oraz wypisać po dwa przykłady galicyzmów z danych kategorii. Osoby, które poprawnie wykonały to zadanie, otrzymały plusy. Na końcu lekcji uczniowie otrzymali pamiątkowe broszurki.

 

Zapożyczenia to jeden z często wykorzystywanych sposobów wzbogacania słownictwa, są świadectwem tworzenia kultury międzynarodowej i komunikacji bez granic, a także mogą służyć rozwijaniu kompetencji językowej. Celem tego projektu edukacyjnego było przybliżenie zjawiska, jakim są zapożyczenia, uczniom naszej szkoły. Wielu z nich po raz pierwszy spotkało się ze słowem „galicyzm”, mimo, że zapożyczeniami z języka francuskiego posługują się na co dzień. Mamy nadzieję, że ten temat ich zainteresował i że udało nam się przekazać im tę wiedzę w przystępny i ciekawy sposób.

 

 

Agnieszka Szcześniak