Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Warsztaty wielkanocne

W dniu 11 kwietnia grupa 20 uczniów z naszej Szkoły, uczęszczająca na zajęcia w świetlicy środowiskowej brała udział w warsztatach wielkanocnych. Podczas zajęć uczestnicy wykonywali kolorowego kurczaczka sznurkowego ze świątecznym koszyczkiem. Zajęcia prowadziła zaprzyjaźniona z naszą Szkołą plastyczka pani Renata Rendecka.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem i radością wykonywali pracę wytwórczą.
Zajęcia zorganizowała i sponsorowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co bardzo serdecznie dziękujemy!!!