UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Przez cały miniony tydzień uczniowie klas gimnazjalnych brali udział w konkursie językowym.
Wcześnie wylosowali francusko i angielskojęzyczne państwa, które mieli zaprezentować w formie:
plakatu--ciekawostki z życia mieszkańców, tradycje, kultura, sport, ciekawi i sławni ludzie.
kulinaria ---klasy przygotowywały i częstowały całą społeczność szkoły daniami , które pochodzą z danego państwa.
wystrój szkoły-- plakaty, flagi państwa rekwizyty danego państwa np. Anglia czerwona budka telefoniczna.
taniec -- charakterystyczny taniec dla państwa
piosenka --piosenka wykonana w języku danego państwa.
Wielki finał odbył się w piątek 13.05. na trzeciej godzinie lekcyjnej, podczas finału obecni byli wszyscy uczniowie szkoły począwszy od klasy I szkoły podstawowej do III gimnazjum.
Podczas finału odbył się jeszcze jeden konkurs wiedzowy o prezentowanych w minionych tygodniu państwach dla uczniów szkoły podstawowej. Każdą klasę reprezentowały 2 osoby. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody dla całej klasy.
 
I miejsce w konkursie językowym wywalczyła sobie klasa Ib- prezentowała Belgię
II miejsce zajęła klasa Ia -- prezentowali Anglię
III miejsce zajęła klasa IIIa--prezentowali Francję
IV miejsce zajęła klasa IIa--- prezentowali Stany Zjednoczone.
Przez cały tydzień była wspaniała zabawa i rywalizacja, wszystkie klasy wykazały się wspaniałą organizacją, dużym zaangażowaniem i pomysłowością.
Na tak wspaniały pomysł zorganizowania tygodnia językowego wpadli nauczyciele ,,językowcy'' pan Piotr Banaszek i pani Dorota Pacewicz. A oceną prezentacji tańca, śpiewu i dekoracji zajęły  się : Pani Małgorzata Rutkowska, Piotr Banaszek i Barbara Antczak-Sadowska.
 
B.A-S.