Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Warsztaty - Jak być bezpiecznym w sieci?

W dniu 05.06.2019 roku uczniowie klas VII- VIII i IIIa uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym pt.,,Bezpieczne serwisy społecznościowe- jak być bezpiecznym w sieci?” zrealizowanym przez Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie.

Zajęcia poprowadziła p. Agnieszka Taper. Na spotkaniu poruszone zostały kwestie zagrożeń jakie niesie za sobą cyberprzestrzeń, a także zasady bezpieczeństwa niezbędne w sieci.