Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

10 października 2016 roku na 3. godzinie lekcyjnej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunem jest pani Izabela Wykrętowicz. W komisji wyborczej zasiadali: Natalia Sobierajska z klasy II a oraz Agnieszka Szcześniak i Adam Czerwonka z klasy III a pod opieką pani Anny Zielkowskiej – Danisz i pani Izabeli Wykrętowicz. Na liście kandydatów znalazły się 22 nazwiska. Do głosowania przystąpiło 110 uczniów z klas IV – VI SP i I – III gimnazjum. Podczas wyborów każdy uczeń był proszony o wybranie maksymalnie 3 spośród wszystkich kandydatów, wybranie większej ilości osób było jednoznaczne z unieważnieniem głosu.

Największą liczbę głosów uzyskała Hanna Kumidaj z klasy III  gimnazjum, a co za tym idzie, została przewodniczącą szkoły. Funkcję zastępcy będzie pełnić Lidia Piestrzeniewicz z klasy VI, stanowisko sekretarza obejmie Katarzyna Stępniak z klasy II a, a funkcja skarbnika będzie należała do Miłosza Kalinowskiego z klasy III a. W skład zarządu wchodzą: Natalia Ziółkowska, Natalia Ruta, Zuzanna Piotrowska, Mateusz Florczak, Kamila Zych i Agata Prusinowska. W poczcie sztandarowym będą: Natalia Sobierajska, Mateusz Dudkiewicz i Agnieszka Szcześniak, a w poczcie zastępczym Martyna Mrzygłód, Dawid Łapacz i Julia Frątczak. Specjalistami od nagłośnienia zostali Hubert Miśkiewicz i Adam Czerwonka z klasy III gimnazjum.

 

Agnieszka Szcześniak