DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zbiórka na wyjazd na zieloną szkołę w dniach 21 - 25 maja 2018

pod szkołą 21 maja 2018 o godzinie 6.45.

Serdecznie prosimy o punktualność.


Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

10 października 2016 roku na 3. godzinie lekcyjnej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunem jest pani Izabela Wykrętowicz. W komisji wyborczej zasiadali: Natalia Sobierajska z klasy II a oraz Agnieszka Szcześniak i Adam Czerwonka z klasy III a pod opieką pani Anny Zielkowskiej – Danisz i pani Izabeli Wykrętowicz. Na liście kandydatów znalazły się 22 nazwiska. Do głosowania przystąpiło 110 uczniów z klas IV – VI SP i I – III gimnazjum. Podczas wyborów każdy uczeń był proszony o wybranie maksymalnie 3 spośród wszystkich kandydatów, wybranie większej ilości osób było jednoznaczne z unieważnieniem głosu.

Największą liczbę głosów uzyskała Hanna Kumidaj z klasy III  gimnazjum, a co za tym idzie, została przewodniczącą szkoły. Funkcję zastępcy będzie pełnić Lidia Piestrzeniewicz z klasy VI, stanowisko sekretarza obejmie Katarzyna Stępniak z klasy II a, a funkcja skarbnika będzie należała do Miłosza Kalinowskiego z klasy III a. W skład zarządu wchodzą: Natalia Ziółkowska, Natalia Ruta, Zuzanna Piotrowska, Mateusz Florczak, Kamila Zych i Agata Prusinowska. W poczcie sztandarowym będą: Natalia Sobierajska, Mateusz Dudkiewicz i Agnieszka Szcześniak, a w poczcie zastępczym Martyna Mrzygłód, Dawid Łapacz i Julia Frątczak. Specjalistami od nagłośnienia zostali Hubert Miśkiewicz i Adam Czerwonka z klasy III gimnazjum.

 

Agnieszka Szcześniak