Opłaty za obiady za miesiąc listopad:

kwota 57, 00 zł

KL. I, II, III, VII

wpłacają 54,00 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Gala wręczenia odznak turystycznych

W dniu 13 czerwca odbyła się II SZKOLNA GALA WRĘCZENIA ODZNAK TURYSTYCZNYCH. Spotkanie rozpoczęło się występem muzycznym Natalii Horodeckiej z klasy VI. Opiekunka SKKT "Bratki" p. Elżbieta Foks przedstawiła prezentację multimedialną, która była przypomnieniem wszystkich działań turystycznych w roku szkolnym 2018/2019. Drugim punktem spotkania było uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich PTTK czternastu osobom. Następnie przyszedł czas na roztrzygnięcie konkursu na projekt odznaki turystycznej. I miejsce w konkursie zajął Miłosz Kaczmarek oraz rodzina Bartków i Krasińskich, II miejsce Szymon Kosma, III miejsce Julia Chylińska, wyróżnienie otrzymali Mateusz i Hubert Jankowscy. Ostatnim punktem Gali było wręczenie 22 odznak turystycznych za udział w cyklu rajdów pieszych. Odznaczeni otrzymali również różnorodne upominki otrzymane od Urzędu Miasta w Łowiczu oraz Urzędu Mista Gminy Stryków. Serdecznie gratulujemy uzyskania nagród i odznaczeń a we wrześniu zapraszamy na kolejne rajdy! 
Do zobaczenia na szlaku!