UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

24 czerwca 2016

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 W piątek 24 czerwca 2016 uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016.

zdjęcie miniatura9 czerwca 2016

VIII Ogólnopolski konkurs multimedialny o JP II Wyróżnienie dla Krystiana Bartnika Uczeń Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach, Krystian Bartnik, wziął udział w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły”....

zdjęcie miniatura8 czerwca 2016

Gala konkursowa Dnia 25 maja odbyła się w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Łodzi gala konkursowa, podczas której biskup Marek Marczak wraz z organizatorami podsumowali tegoroczne konkursy religijne...

zdjęcie miniatura7 czerwca 2016

Egzamin na kartę rowerową W dniu 7.06.2016 r. uczniowie klasy IV –(9 osób) zdawali praktyczny egzamin na kartę rowerową.

zdjęcie miniatura3 czerwca 2016

Podsumowanie projektu edukacyjnego Dnia 03.06.2016 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych klasy drugiej gimnazjum.

zdjęcie miniatura